Concienciació i Civilització en els Veïns d´Alzira

La incivilització i la inadecuada incultura popular del jo faig lo que´m dona la gana açì, allá i en la porta de ta casa, es un fet llegendari, pèro no sol de dos o tres generacions, sino desde que inventaren els gosos i els portals de casa, per a poderlos pixar be, cagar bé i refregar la merda com algún xiquet o xiqueta dels anys de la Tata que no distinguíen bé entre el color de la merda i el del fang. Bé, dit açò, continuem pasantmos la pilota del meningfotisme d´una generació a l´altra, i aquestos casos de CAGADES I PISSARRAES A DISCRECIÓ en cotxes, portals, sases veïnals, menos portar als seus animals als llocs habilitats per a ixes necesitats i si no al camp o a les afores de la ciutat, que mira que hi han puestos, pues no la REBELDÍA NO ESTÁ EN LA ESQUERRA sino el pasotisme de la irracionalitat general  i son patrimoni acérrim de la gent que te animals i que no els tracta com cal, sino els vestishen de persones, lis fiquen noms de persones, i pensen que les persones pishen i caguen a lo bruto per el carrer, com si res pèro com dic aixó es el IRRESPECTE QUE LA GENT ALZIRENYA EN GENERAL TE DELS SEUS VEÏNS I DE LES GANES QUE HIHA DE CONVIURE AMB RESPECTE, CIVILISME I HUMANITAT, i per tant sense sofocarmos contem que aquestos tractes habituals son uno més de la incultura i de la incivilització que ni ha per tot arreu dels nostres conviures cotidians, no molt comprensibles la veritat, i que se ha convertit per una part de la conciencia Alzirenya, es a dir d´un; 94% en una norma que está asumida per tots, menos per el altre 6%, aon jo també m´incluixc...
Aon estará l´amo o l´ama tan lluny per a no vore aon pixa el seu animalet, que per cert no el donaren de cultura, civilització, raonaments, cerebre i normes de convivéncia ni formes correctes de civisme urbá...Pèro els amos sí, pèro no es aixina clar,¡¡QUINA VERGONYA MÉS ABSOLUTA!!.


Aixina, aixina amb la cama ben alçada, fent piruetes i tot, que la paret aguanta tot lo que li tires, com la teua Ama no paga la gorriná que pixes ¡¡¡ali, no pares, sigue, sigue!!!. 


Ele, ele, arsa, arsa, aixina aixina pixa, pixa tranquilet, que al teu amo o ama no li clavaran una bona multa nooo!!. 


Lo mal es que la majoría de voltes pasa açò, i xafem les merdes qui no les tenía que xafar, ¡I aixó possa d´una mala llet que no heu sabéu, bé!. 


Açò es lo que voldríen la majoría d ´amos de Gossos, quell´s mateixa se les agarraren, pèro resulta que´ls cervell el tenen els Humans i pareix que siga al contrari ¿NO?. Aquesta sería una de les millors sol.lucions per als gosos pixons i cagons¡¡Ah per cert!!, M´agradaría que se pegueu una volta per la nostra ciutat, que aixó es un altra causa ja que per els que no heu sapiau ALZIRA ES UNA CIUTAT DESDE 1876 I NO ES JA POBLE, el que vuillga poble que vaja a La Barraca d´Aigües Vives que necesiten gent de poble que vuillga viure com a poble. Bueno a lo que anava amics si se pegueu una volteta per tota Alzira, aixina com el que no vol la còsa podríem contar més de 500 les merdes que no netetgen, apegades als taulells i que  convivixen en portals, aceres, parcs, jardins (No Pipicans), i que la gent ja conviu en açò com una decoració més de la vista urbana,¿Haurem canviat de Període arquitectónic estem en el rococó o en el merdecocó?, ha,ha. Un abraç per a tots els que se hagau donat compte d´aquestes insignificants peculiaritats que a part de que la gent, en fi, fora de sa casa es próu guarra i llevant d´un 3% de gent preocupá en els seus animals el reste el porten com els gitanos, arreus, i per tant dixen cagar i pixar aon volen sense tindre mirament ni civilització i menys cultura de comunitat i jo pense, el día que´l Ajuntament d´Alzira desidisga autoritáriament ficarlos denuncies de entre 100 a 400 euros de multa, pèro sense abaixar els braços s´ha acabaría patir esta brutal pallisa que estem patint la resta de veïns, que tenim que aguantar LA INCIVILITZACIÓ INCORRECTA DE LA GENT D´ALZIRA QUE MATANTLOS NO PAGUEN¿Pero aixó perqué?, ¿Fins aon aplega en Meninfotisme i el arreguisme de la gent?. Mosatros per primeres volem que a la gent que NO ATEN A RAON NO VOL APENDRE A BONES I NO VOL COMPORTARSE COM A PERSONES, DEURÍA L´AJUNTAMENT MANTINDRE A UNA PARELLA DE POLICÍES CLAVANTLOS DENUNCIES A DESTRE I SINESTRE, a vore si se escomença per respectar la convivéncia, desde el palo o aon tenim la resta de veïns, anar a viure per a estar tranquils, perque hi há que vore cuánta indecéncia. Bueno esperem que algún día en Alzira la gent es conciencie, se civilitze i sobretot convivisga i dixe viure al prójim com Dèu mana i no com un li dona la gana. Haaala vos deixe que em Vaig a dutxarme que creg que faig olor a merda, ojo canalles que açò s´apega ehhy?.

Font de la Info; Tauno Romeu i Sento Dalmau.

Comentarios

Entradas populares de este blog

El Rey de España a qué juego juega?

Razas Extraterrestres Benefactoras e Infiltradas en Nuestro Planeta...2ª PARTE

Las mesas de Debate en el Programa Al Rojo Vivo de ejemplo